Advokat Halstein S. Sjølie

 

Advokat Halstein S. Sjølie

Medlem av Den Norske Advokatforening

Direkte telefon: 69 27 96 56

Mobil telefon: 950 67 448

Epost: hss@advokathusetliljedahl.no

Org. nr. 971 249 250 MVA

 

Fødselsår: 1968

 

CV - Utdannelse og arbeidserfaring:

 

Advokatbevilling 1994.

Juridisk embetseksamen UiO våren 1991.

Fullført artium i 1987.

 

1994 Partner i Advokathuset i Moss / Advokathuset Liljedahl DA

1993-94 Advokatfullmektig ved Advokathuset i Moss.

1993 Advokatfullmektig hos advokat Finn Haugen.

1992-93 Kommunenes Sentralforbund, etter hvert fullmektig i arbeidsgiverseksjonen.

1991-92 Militærtjeneste, luftforsvaret og deretter Krigsadvokaten for Østlandet.

 

Allsidig arbeidserfaring gjennom skoletid og studietid:

Landbruk, dagligvarebutikk, gatekjøkken, møbelbutikk, arbeid med psykisk utviklingshemmede - både i institusjon og som støttekontakt, kirketjenervikar, industrimedarbeider på M. Peterson & Søn i Moss og vaktmester i tre år på den etter hvert så "berømte" Larkollen Camping.

 

Politisk aktiv på kommunalt og fylkeskommunalt plan fra 1987 og frem til i dag - blant annet som medlem av bystyre, formannsskap og arbeid innenfor miljø, helse- og sosial og eiendom.

 

Fagområder:

 

Arbeidsområder som i stor grad er knyttet til fast eiendom:

 • Ulike problemstillinger rundt tomtefeste
 • Grensetivister
 • Ulike problemstillinger knyttet til veiretter og andre servitutter
 • Mangler ved kjøp og salg av eiendommer - krav om retting eller prisavslag mv.
 • Drift og forvaltning av eiendommer
 • Eiendomstransaksjoner, selskapstransaksjoner, aksjetransaksjoner
 • Generasjonsskifter
 • Øvrige forhold knyttet til fast eiendom
 • Generasjonsskifter
 • Øvrige forhold knyttet til fast eiendom, herunder noe skatterett

 

Andre arbeidsområder:

 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Generell forretningsjuss
 • Styrearbeid
 • Arverett (herunder testamenter)
 • Skifterett
 • Barnerett