Advokat John Sandvik

 

Advokat John Sandvik

Medlem av Den Norske Advokatforening

Direkte telefon: 69 27 96 61

Mobil telefon: 976 19 903

Epost: js@advokathusetliljedahl.no

Org. nr. 997 906 705 MVA

 

Fødselsår: 1944

 

CV - Utdannelse og arbeidserfaring:

 

Juridiske embetseksamen UiO 1972

Advokatbevilling 1975

Pedagogisk eksamen fra Statens lærerhøyskole for handel og kontor 1982

 

2012 Advokatpraksis ved Advokathuset Liljedahl DA

1996-11 Kontorsjef / advimistrasjonssjef ved Tønsberg tingrett

1993-96 Kontorsjef ved Restaurant og bevillingskontoret i Oslo kommune

1992-93 Barnevernkonsulent i Oslo kommune

1978-92 Egen advokatpraksis i Steinkjer

1978-86 Lektor i juridiske fag ved Thorp og Andersen vgs i Steinkjer

1977-78 Førstekonslent ved Nord-Trøndelag fylkesskattekontor

1976-77 Dommerfullmektig ved Ytre Sogn sorenskriverembete

1975-76 Førstekonsulent ved Norges Statsbaner

1973-75 Politifullmektig ved Asker og Bærum politikammer

1973 Politifullmektig ved Romerike politikammer

 

Fagområder:

 

  • Familie, arv, skifte
  • Barnerett
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bygnings- og entrepriserett
  • Forvaltningsrett
  • Strafferett
  • Alminnelig praksis