Sakstyper

               

       

 


        Sakstyper


Vårt kontor tilbyr juridisk bistand på alle områder, både til bedrifter og til privatpersoner.


 • Arbeidsrett
 • Arve- og skifterett
 • Barne- og familierett
 • Barnevernssaker
 • Erstatningsrett
 • Personskadesaker
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Bobehandling, gjeldsordning og konkurs
 • Forretningsjus
 • Forsikringsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Trygderett
 • Strafferett