Advokat Marit Winnem

               

       


        Advokat Marit Winnem

                    Medlem av Den Norske Advokatforening

Direkte telefon:    69 27 96 62

Mobil telefon:       930 22 817

Epost:                  mw@advokathusetliljedahl.no

Org.nr.                 985 623 546 MVA


Fødselsår: 1950


CV - Utdannelse og arbeidserfaring:


Juridiske embetseksamen UiO 1979

Advokatbevilling 1987


1993               Partner i Advokathuset i Moss / Advokathuset Liljedahl DA

1991               Selvstending nærinsdrivende, advokat

1987-91          Juridisk konsulent / kommuneadvokat Moss kommune,              rådmannens stab

1986-87          Politifullmektig, Haugesund politikammer

1984-86          Juridisk konsulent, Haugesund Sjø / Storebrand

1981-84          Juridisk konsulent, Karmøy kommune, teknisk sektor

1980-81          Juridisk konsulent, Rogaland fylkeskommune, rådmannens stab


Fagområder:


  • Familie, arv, skifte
  • Barnevern, barns rettsforhold
  • Arbeidsforhold
  • Erstatning
  • Fast eiendom
  • Gjeldsforhandlinger og konkurs
  • Kontrakter
  • Alminnelig praksis