Sakstyper

               

       

 


        Sakstyper


Vårt kontor tilbyr juridisk bistand på alle områder, både til bedrifter og til privatpersoner.


Arbeidsrett

Arve- og skifterett

Barne- og familierett

Barnevernssaker

Erstatningsrett

Personskadesaker

Fast eiendoms rettsforhold

Bobehandling, gjeldsordning og konkurs

Forretningsjus

Forsikringsrett

Kontraktsrett

Selskapsrett

Trygderett

Strafferett